Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.fabrikalite.com1. Tanımlar


Bu www.fabrikalite.com Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde (“Sözleşme”) yer alan aşağıdaki tanımlamalar ve kesintiler karşılarında kayıtlı günlük gezileri gerçekleştirecektir.


Alıcı: www.fabrikalite.com sitesi (bundan böyle “web sitesi olarak anılacaktır) üye olan ve/veya web sitesi üzerinden oluşturulacağı siparişte adı-soyadı ve iletişim bilgileri yer alan Fabrikalite.com tarafından web sitesi üzerinden satış gerçekleştirilebilecek sair mal/ürünleri satın alma alanı ve bilgileri Fabrikalite.com tarafından düzenlenen fatura ön tarafta yer alan gerçek kişi,

Fabrikalite.com: Merkezi Denizli, Saraylar Mahallesi. G.Mustafa Kemal Bulv. No:56 Merkezefendi bölgesinde bulunan SİLEO ELEKTRONİK HİZMETLER TİCARET LTD. ŞTİ., (Telefon: +90 258 262 22 11, E-posta: info@fabrikalite.com),


Mal/Ürün: Cinsi ve türü, miktarı, rengi, tüm vergiler dahilinde satış bedeli, ödeme şekli ve benzeri ayrıntılar, www.fabrikalite.com adlı web sitesindeki mal/ürün tanıtımında ve işbu Sözleşmenin mevcut parçası sayılan faturada belirtilen malı/ürünü,


Web sitesi: Fabrikalite.com'un tüm yasal haklarına sahip olduğu, www.fabrikalite.com'u ,


İfade eder.


2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, Fabrikalite.com tarafından web sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilebilecek mal ve kötü Alıcı tarafından Fabrikalite.com'a ait www.fabrikalite.com web ortamında elektronik satın alma ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik cezası gereğince gereksinimlerinin hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


3. Bedel ve Ödeme


Alıcı tarafından seçilen mal/ürünlerin bedeli sipariş sonucu atılan bilgilendirme elektronik postası ve Alıcıya teslim edilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Sipariş konusu mal/ürünlere ilişkin bedel ödemesi, Alıcı tarafından web sitesi üzerinde kullanım ve elektronik ortamda yapılan usule uygun olarak, banka havalesi ile yapılabileceği gibi tüm mal/ürün bedelleri toplamı, Alıcı tarafından elektronik ortamda verilen bilgiler verilen banka/kredi kartından tek seferde tahsil edilmek garanti ile banka/kredi kartı ile de yapılabilir. Kredi/banka kartı ile ödemelerde, buna ait kredi/banka kartlarının onayının alınamaması halinde satın alma işleminin gerçekleştirilmiş olması sağlanacaktırBanka havalesi ile yapılan ödemelerde, Alıcının adının havalede belirtilmesi zorunludur.


4. dağıtımı

Sipariş konusu mal/ürünler, Alıcı'ya veya Alıcı'nın yetkilendireceği kendisi ile birlikte yaşayan kişi veya daimi çalışanına, fotoğraflı ve resmi kimlik belgesini ibraz kaydı ile; Alıcının web sitesinde üye olurken veya sipariş sırasında tanıladığı dağıtım, kargo/kurye masrafı Alıcı tarafından karşılanmak üzere en geç otuz gün içinde teslim edilir. Bu süre boyunca Fabrikalite.com tarafından Alıcı'ya yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirilmek üzere kayıtla en fazla gün uzatılabilir. Alıcı tarafından yetkilendirilmiş kişiler, malı/ürününü teslim almayı kabul etmemesinden ve bu nedenle ve elektronik ortamdaki sipariş rejimi ve web sitesi kayıt sayfalarında belirtilen adresin doğru veya eksiksiz verilmemiş olması veya değişiklik Alıcı tarafından bildirilmemiş olması vb. Nedeniyle iletilebilecek gecikmelerden Fabrikalite.com sorumlu değildir.


5. Cayma Hakkı

Alıcı, işbu sözleşmenin devamına ilişkin parçanın dijital olarak onaylandığı artıştan itibaren 7(yedi) gün içinde sipariş konusu mal/ürünün ambalajını açmamış ve/veya kullanmamış olmak kaydı ile, Fabrikalite.com'a, imza mukabili teslim edilmek üzere ulaştırılacağı yazılı bir bildirim ile satıştan cayabilecektir. Bu maddeye göre bildirimi gönderen Alıcı, bildirimi ile birlikte ve/veya aynı 7 günlük süre içinde kendisine teslim edilen fatura aslını, Fabrikalite.com'a iade etmekle bağlıdır. Bu durumda Fabrikalite.com o ana kadar Alıcı tarafından ödenmiş olan satış bedelini -varsa-yasal kesintiler hariç, cayma bildiriminin Fabrikalite.com'a ulaşmasından itibaren 10 (on) gün içinde, herhangi bir faizin söz konusu olmaksızın, Alıcı'ya iade edilecektir . Ödeme kredi kartı ile yapılmış olan Alıcı'ya yapılacak iade, -varsa- kredi kartı için yapılan komisyon kesintisi ve/veya sair giderler düşüldükten sonra aynı kredi kartı hesabına yatırılmak suretiyle yapılır.

6. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar


Alıcı, sipariş konusu mal/ürünün ambalajını açmış ve kullanmış ise cayma hakkını kullanamaz.


Alıcı, ayrıca, aşağıda hususların varlığı halinde cayma parasını kullanamaz.


a) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasada kayıtlı mallar.


b) Alıcının istekleri veya tam olarak kişisel verilerinin işaretlendiği, toplamda geri gönderilmeye uygun olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar.


c) Alıcı tarafından ambalajının yapısı şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine


d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin siparişler.


e) Elektronik ortamda saklanması anında ifa edilen hizmetler ve işlemlere anında teslim edilen gayri maddi mallar.


7. Genel Hükümler

7.1. Fabrikalite.com, sözleşme konusu malın/ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı, sözleşmenin konusu malı/ürününü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. Hasar görmüş ve yıpranmış malı/ürünü, kargo/kurye görevlisinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın/ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilmesi. Teslimden sonra mal/ürünün korunmasının bedeli, Alıcı'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/ürün hiçbir biçimde kullanılmamalı, ambalajlı mal/ürünlerin ambalajları açılmamalıdır ve bu durumda Fabrikalite.com tarafından tanzim edilen fatura iade iptalinden muhafaza edilmelidir.

7.2. Fabrikalite.com, sipariş konusu mal/ürünün tesliminin imkansız hale gelmesi halinde, sipariş ve işbu Sözleşmenin kapsamını yerine getiremeyeceğini, teslimat yükümlülüğünün süresi dolmadan önce Alıcı'ya bildirerek, alıcı'ya eşit ürün kalitesi ve fiyatta farklı bir tedarik edebilir.


7.3. Sipariş konusu malın/ürünün teslimi için bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli (havale ya da banka kredi kartı tek çekim) ile ödenmiş olması sonlandırılır. Herhangi bir nedenle mal/ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Fabrikalite.com herhangi bir prosedür işletmeye luzum kalmaksızın malın/ürünün teslimi kaydından kurtulmuş kabul edilir.

7.4. Web sitesinde üye olurken ve/veya web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş oluşturulurken Alıcı tarafından belirtilen reklam, soyad, ünvan, adres ve iletişim bilgileri ve benzeri bilgiler işbu Sözleşme'ye ilişkin Alıcı bilgileri esas olarak doldurulacaktır. Tüm bilgilerin miktarından ve miktarından münhasıran Alıcı sorumludur.


7.5. Alıcı, Web sitesine üye olurken veya siparişleri oluştururken belirttiği adres ve/veya e-posta adresi ve telefonlarının Fabrikalite.com veya destekçileri ya da sponsorları tarafından tanıtım ve bilgilendirme amacıyla kullanılmasına; Fabrikalite.com etkinlikleri, sergileri, hizmetleri, cafe, mağaza, sinema vb bölümleri veya ürünlerine ilişkin, her türlü tanıtım veya Fabrikalite.com destekçi ve sponsorlukları ile ilgili her türlü içeriğin kendisine sunulmasına izin vermektedir.


8. Tebligat

Alıcının elektronik ortamdaki siparişinde ve/veya web sitesindeki üye sayfalarında yer alan adresi yasal tebligat adresidir. Alıcı, kendisi ile ilgili isim, adres vb. Bilgilerin yazılı olarak Fabrikalite.com'a bildirilmesi gerekir. Alıcıya Fabrikalite.com tarafından yapılan bildirimler ve gönderimlerde, elektronik ortamdaki siparişte ve/veya üye sayfalarında belirtilen adres ve/veya e-posta adresi kullanılacaktır. Alıcı iletişim bilgilerinde değişiklik olması, Fabrikalite.com'a yazılı olarak bildirilmemesi durumunda, gecikme, kaybolma, erişilmeme vb. Fabrikalite.com sorumlu tutulamaz ve elektronik ortamdaki siparişte ve/veya web sitesi üye sayfalarında yer alan adreslere yapılan bildirimler ve gönderimler Alıcı'ya yasal olarak ulaştırılmış/tebliğ edilmiş olarak kabul edilir.

Alıcı'ya yapılan her türlü bildirim ve gönderimin nedeni, postadaki gecikme kaybı ve dış etkenler ile Alıcı'ya süresinde ya da hiç ulaşmamasından veya Alıcı'nın adresinin bulunmamasından kaynaklanan gecikmelerden Fabrikalite.com sorumlu değildir


9. Yetki


Uyuşmazlık halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır ve yetkili mahkeme İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir. Alıcının şikayet ve itirazları açısından Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca her yıl Aralık ayında kaydedilen parasal kayıtlar dahilinde Alıcı ve Fabrikalite.com'un ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir.

Alıcı; 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik sağlarken, satışa konu mal/ürünün özellikleri, satış bedeli gibi tüm önbilgileri kullanılmıştı ve genel olarak cayma hakkı, teslimatın bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgilerin elektronik olarak dağıtıldığını teyit; sipariş ve işbu Sözleşmeyi elektronik olarak onaylamakla, sipariş verilmiş ve işbu Sözleşme'yi kabul etmiş bulunmuş teyid etmiş olduğu Ön Bilgilendirme Teyid Formu ve Fabrikalite.com tarafından düzenlenen faturanın işbu Sözleşme'nin parçalarının olduğunu kabul eder, beyan ve taahhüt eder.